ONJ

ONJ- školské kolo

Školského kola ONJ sa tento školský rok zúčastnilo 54 žiakov, súťažili v 2 kategóriách:

A kategória

5. – 7. ročník

  1. miesto: Ján Hruškovič (6. T)
  2. miesto: Rudolf Tomáš Zach (7. T)
  3. miesto: Michal Schubert (7. T), Patrik Krivosudský (6. T)

B kategória

8. – 9. ročník

  1. miesto: Filip Patrik (9. T)
  2. miesto: Tereza Adamušková (8. A)
  3. miesto: Matúš Ivan (9.T)

Ján Hruškovič, Rudolf Tomáš Zach, Filip Patrik a Tereza Adamušková postúpili do okresného kola.

ONJ-okresné kolo

Dňa 16. januára 2020  sa   konalo okresné kolo ONJ, naši žiaci boli veľmi  úspešní.

A kategória

Ján Hruškovič             2. miesto a postupuje do krajského kolo ONJ

Rudolf Tomáš Zach    3. miesto

B kategória

Filip Patrik                 2. miesto a postupuje do krajského kola ONJ

Tereza Adamušková  4. miesto

Víťazom blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!

This entry was posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.