J. Chlapečka a J. Hruškovič vzorne reprezentovali ZŠ Benkova na Týždni vedy a techniky v Inchebe

V dňoch 6. až 9. novembra 2019 reprezentovali našu školu na celoslovenskom kole Festivalu vedy a techniky žiaci VI.T Jozef Chlapečka a Ján Hruškovič. V priestoroch bratislavskej Incheby počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku a vo víre úžasnej výstavy o knihách Bibliotéka 2019 obaja chlapci prezentovali porotcom a laickej verejnosti svoj projekt s názvom PC nástroje na tvorbu 3D objektov SketchUp, SmartCubes3D, Minecraft. Chlapci svojim výskumom zisťovali výhody a nevýhody jednotlivých programov a zároveň predstavili ukážku modelovania 3D objektov vo všetkých spomínaných programoch. Výsledky svojej práce spolu s ďalšími osemdesiatimi najlepšími projektmi z celého Slovenska predstavili na celoslovenskom kole Festivalu vedy a techniky. Pri našom stánku sa zastavilo veľa návštevníkov, ktorí sa živo zaujímali o nápady a poznatky, na ktoré chlapci zo 6.T pri tvorbe svojho projektu prišli. Obaja žiaci vzorne reprezentovali našu školu a zároveň získali neoceniteľné skúsenosti do budúcich ročníkov súťaže. Účasť na medzinárodnom kole nám síce unikla len o chlp, ale už teraz chlapci spriadajú svoje plány na ďalší ročník súťaže. Chlapcom neoceniteľne nielen na hodinách techniky a informatiky pri tvorbe projektu pomáhal pán učiteľ R. Harmata, v priestoroch výstaviska im držali palce pri vyhlasovaní výsledkov najbližší príbuzní.

This entry was posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.