Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

V dňoch 13. novembra a  15. novembra 2019 sa konala olympiáda v  anglickom jazyku – školské kolo. Štyridsaťjeden žiakov ročníkov 6.- 9. sa snažilo uspieť v písomnej časti aby mohli preukázať svoje jazykové zručnosti v ústnej časti. Najúspešnejšími sa stali:  Vondráková Kaya, kat. 1A,  Ivan Matúš, kat. 1B a Rudol -Tomáš Zach v kat. 1C. Víťazom jednotlivých kategórii želáme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v ďalších postupových kolách.

This entry was posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.