Streetballový turnaj

Dňa 25.10.2019 sa v spolupráci s OZ „Aktívna Nitra“uskutočnil streetballový turnaj roč. 5 – 9 na našej škole organizovaný učiteľmi telesnej a športovej výchovy.

This entry was posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.