Ulicami Nitry s GPS

Pokrok nezastavíš. Že sú naše deti s modernými elektronickými „hračkami“ lepší kamaráti ako my starší, to je každému jasné. No aj ony občas potrebujú usmernenie odborníka.  Našli sme ho v osobe vskutku povolanej – v pánovi učiteľovi Cápayovi z Katedry informatiky UKF v Nitre, ktorý pre našich šiestakov z VIN pripravil špeciálne vyučovanie v teréne.

Úvodná predpríprava prebiehala priamo na Katedre informatiky, kde sa žiaci dozvedeli, prečo je Zem rozdelená poludníkmi a rovnobežkami na označené dieliky, ako fungujú zemské súradnice, či ako nájsť na Zemi konkrétny bod. Na počítačoch si vyskúšali vyhľadávanie na mapách google a zistili, že treba aspoň tri satelity, aby sa dala určiť presná poloha toho, čo chceme zamerať.

Po krátkej prestávke na posilnenie sa začalo dobrodružstvo v uliciach Nitry. S tabletmi v rukách šiestaci kráčali od bodu k bodu, ktoré im tablety ukazovali prostredníctvom GPS lokácie. Predpripravená aplikácia im zadávala správny smer a počet metrov.  Pri každom čiastkovom cieli sa pristavili, aby zodpovedali jednoduchú otázku. Správna odpoveď ich odmenila zaujímavými informáciami o danom historickom objekte a posunula k bodu ďalšiemu. Takto ich spolu prešli 13: od Mlynov, starej tržnice, cez Piaristický kostol, pítnik a slovanský kríž, synagógu, hracie hodiny, slovanský meč, pôvodné slovanské meno Nitry, morový stĺp a poštu… až po súsošie vtáčikov v parku pred divadlom.

Všetkým sa nám vyučovanie v teréne mimoriadne páčilo, takže sa podobných akcií určite chceme zúčastniť ešte veľakrát. Naše veľké poďakovanie patrí pánovi učiteľovi Mgr. Martinovi Cápayovi, PhD., ktorý túto zaujímavú výuku pripravil a spolu s našimi vinkárskymi šiestakmi aj absolvoval. Jeho zásluhou sme teda spojili nielen informaticko-geografické s kultúrno-historickým, ale aj príjemné s užitočným.

This entry was posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.