Šaliansky Maťko

Školské kolo v prednese povesti sa uskutočnilo 14. decembra 2018 v Knižnici Valérie Folkmanovej. Všetci súťažiaci vytvorili svojím prednesom krásny umelecký zážitok, ktorým p. učiteľkám spríjemnili piatkové predpoludnie. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole.

I. kategória:

  1. Beatrice Damborská – III. U
  2. Hana Milová – III. T
  3. Eliška Brossmannová – III. U

II. kategória :

  1. Ema Šunderlíková – V. B
  2. Nikola Titková – V. B
  3. Lea Barátová – V. U

III. kategória:

  1. Ema Ilavská – VII. T
  2. Dorina Varga – VII. A
  3. Adam Majcher – VI. T
This entry was posted in Aktuality 2018/19, Fotogaléria 2018/19. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.