Olympiáda v ruskom jazyku – školské kolo

Každoročne sa koná olympiáda z ruského jazyka. V tomto školskom roku sa jej zúčastnilo 10 žiakov.
Umiestnenie žiakov:
1.miesto: Gajdošová Alexandra 9. B
2.miesto: Fábryová Alica 9. A
3.miesto: Jozek Samuel 8. C
Víťazom blahoželáme.

This entry was posted in Aktuality 2018/19, Fotogaléria 2018/19. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.