Športové hry

Dňa 26.6.2018 sa konal II. ročník športových hier pre roč. 5.-9. na našej škole.

1. m – 7. T + 8. T, 2.m.- 9. C, 3.m – 9. A

This entry was posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.