Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Dňa 7. 6. 2018 sa v Nových Zámkoch uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Medzi ocenenými žiakmi bol aj Leon Radoševič z IX.B, ktorému bolo udelené čestné uznanie. Gratulujeme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

 

 

This entry was posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.