IMATRIKULÁCIA žiakov VIN

V jeden krásny deň sa naše VIN-kárske kráľovstvo oblieklo do slávnostného šatu a uvítalo do cechu nových učňov a tovarišov, žiakov 1. a 5. ročníka.

Video

This entry was posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.