Sviečka za nenarodené deti

V dňoch 2. – 4. októbra sa žiaci navštevujúci náboženskú výchovu (4.B, 6. A,B,C, 8. A,B,C) zúčastnili besedy na tému: Sviečka za nenarodené deti, ktorej priebeh riadila Mgr. Viera Čanigová – Centrum pre rodinu. Tak sa mohli hlbšie pripraviť na blížiaci sa sviatok – 2. november, kedy si spomíname na všetkých verných zosnulých a na deti, ktorým nebolo umožnené, aby sa narodili.

This entry was posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.