Imatrikulácia prvákov

Prváci klasických tried mali 6. 10. svoj veľký deň. Čakalo ich splnenie rôznych úloh zo slovenského jazyka, matematiky, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a prvouky. Všetci ich úspešne zvládli a následne boli pasovaní za žiakov našej školy. Spolu so svojimi triednymi učiteľkami to oslávili malou diskotékou. Tie im želajú veľa úspechov, šťastia, nových kamarátov v novom školskom prostredí. Veríme, že sa medzi nami budú cítiť dobre.

Triedne učiteľky 1. ročníka

This entry was posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.