Európsky deň jazykov 2017

Počas posledného septembrového týždňa sa žiaci našej školy už po štvrtý krát zapojili do celoeurópskych osláv Európskeho dňa jazykov.

Okrem tradičných zábavno – náučných tvorivých dielní, ktoré pripravili vyučujúce angličtiny, ruštiny a slovenčiny, žiaci pracovali aj na projektoch pod vedením triednych učiteľov. Deviataci si navyše zasúťažili v európskej štafete, v ktorej neodpovedali len na otázky o jazykoch, ale precvičili si aj svoj všeobecný rozhľad o európskej politike, histórii a geografii.

Školský rok 2017 / 2018 je rokom rozvoja čitateľskej gramotnosti a aj preto sa témou tohtoročných triednych projektov stala „obľúbená detská kniha“ či „slávni spisovatelia“ vybraných krajín EÚ. Žiaci museli informácie najprv samostatne vyhľadať, preložiť, spracovať a na záver pretransformovať do podoby plagátov tvoriacich základ pútavej farebnej výstavy.

Obľúbené podujatie skončilo vyhodnotením, otvorením výstavy žiackych prác a prevzatím certifikátov z rúk pani riaditeľky.

Ďakujeme všetkým vyučujúcim cudzích jazykov a slovenčiny, všetkým triednym učiteľkám a členom Žiackeho parlamentu za pomoc pri organizácii.

 

This entry was posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.