Ročníkové práce 2017

Na sklonku školského roka býva Základná škola na Benkovej ulici v Nitre už tradične vyfintená do slávnostných šiat. Všetci žiaci z tried VIN, malinkí, väčší, velikí i tí obrovskí sa pomiešajú do lahodných kokteilov rozmanitých chutí a svojim spolužiakom prezentujú poznatky, vedomosti a zručnosti, ktoré si cibrili počas celého roku. V 12 tematicky odlišných sekciách nám aj v tomto roku predstavili, čo ich najviac zaujíma, v čom sa vyznajú, čo si naštudovali, v čom sú skrátka „doma“. História, chémia, technika, astronómia, ľudské telo, zvieratá, informatika, paranormálne javy…  Niektorí nažhavili počítače a svoju prácu odprezentovali s pomocou power pointu, iní si priniesli nádherné postery či zhmotnené 3D projekty, mnohí predviedli aj vlastné technické výtvory, ktoré sa nielen pohybovali, ale i reagovali na vyslané povely. No zázrak!  Rodičia, učitelia, hostia i spolužiaci nevychádzali z údivu a mnohým sa i chlpy na rukách a zátylkoch od nadšenia a emocionálneho vypätia postavili. Veď príďte sa o rok pozrieť aj vy. Lebo raz vidieť je lepšie ako 1000 krát počuť.

Reportáž TV Nitrička

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.