Birmovka

Dňa 10. 6. 2017 prijali naši deviataci navštevujúci náboženskú výchovu  Sviatosť birmovania v kostole sv. Gorazda,  ktorej vysluhovateľom bol Mons. Peter Brodek – generálny vikár.

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.