SONG

17. 5. 2017 sa v CVČ Domino konalo okresné kolo súťaže „Song“ v speve anglických piesní. Naša škola mala úspešné zastúpenie v kategóriách sólového aj skupinového spevu. V I. kategórii sólo sa predstavila Zoja Čitáryová s piesňou „I see the light“. S vynikajúcim klavírnym sprievodom spolužiaka Mateja Khuna sa umiestnila na výbornom 2. mieste. V I. kategórii skupinový spev si spevácka skupinka s piesňou „Do you want to build a snowman“ v zložení: Martin Števko, Kristína Balcová, Lara Haverová, Zoja Čitáryová, Mia Némethová a Henrich Kudroč vyspievala pekné 3.miesto. Všetci súťažiaci sú žiakmi 4.C triedy.

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.