Environmentálna výchova

V mesiacoch apríl a máj sa žiaci 5. ročníka zúčastnili výučbového  programu  environmentálnej výchovy pre základné školy na Správe CHKO Ponitrie v Nitre. Cieľom programu je naučiť žiakov vnímať a starať sa o svoje okolie prostredníctvom environmentálnej výchovy. Žiaci pracovali v komunitách, spoznávali nové témy z oblasti environmentálnej výchovy, vypracovávali pracovné listy, kreslili, podieľali sa na zmyslových činnostiach, hrali  aktivity a mali tvorivé dielne so zameraním na výrobu sviečok z včelích medzistienok.

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.