Easter Egg Hunt

Dňa 11. 4. 2017 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili školskej multikuturálnej akcie „Easter Egg Hunt“. Na stanovištiach sa venovali rôznym súťažným aktivitám. Žiaci si mohli obohatiť slovnú zásobu v anglickom jazyku na tému Veľká noc. Počas súťaží sa výborne zabávali. Easter Egg Hunt je tradícia v anglicky hovoriacich krajinách a naši žiaci si mali možnosť užiť atmosféru pri pátraní po skrytých vajíčkach, kde bolo treba uhádnuť z nápovedy, kde sa nachádzajú ďaľšie vajíčka, tak ako to robievajú deti v týchto krajinách. Žiaci si vyskúšali vyrábanie veľkonočných zajačikov, lúštili veľkonočné krížovky.

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.