Rozprávkové vretienko

Vo štvrtok 6. 4. 2017 sa v CVČ Domino konalo okresné kolo súťaže v dramatizácii rozprávok. Každý súťažiaci sa predstavil vlastnou interpretáciou rozprávky s použitím jednoduchých rekvizít. Súťažilo sa v štyroch kategóriach , kde odborná porota hodnotila umelecký prejav, výber textu a využitie rekvizít.

Žiaci našej školy Vivien Vágaiová a Henrich Kudroč zo IV. C triedy vo svojej kategórii – dvojice si svojím umeleckým prejavom vybojovali krásne 2.miesto.

Blahoželáme !!!!!

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.