Čítanie nám chutí

Podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc na tému: Vzájomné učenie sa žiakov vo dvojiciach alebo malých skupinách.

Názov projektu: Čítanie nám chutí

Dňa  24. 10. 2016 sme realizovali projekt Čítanie nám chutí. Ráno pani učiteľky oboznámili žiakov s programom podujatia. Na každej vyučovacej hodine plnili vopred stanovené úlohy. Každá trieda si vybrala knihu, v ktorej sa vyskytuje jedlo, jeho názov či  príprava.

Príbehy a rozprávky čítali – hlasné čítanie v skupinách, každý člen skupiny prečítal časť textu. Následne tvorili  odpovede  na otázky vo dvojiciach, formulovali otázky, dramatizovali časti príbehov a diskutovali o prečítanom v skupinách. Potom vymýšľali nové, netradičné názvy jedál, zostavovali z nich jedálne lístky alebo recepty na ich prípravu. Pracovali v skupinách, potom si svoje výtvory navzájom ohodnotili.

Celodenné úsilie vyvrcholilo popoludní, keď žiaci – čašníci pozývali hostí do reštaurácie „Maškrtný jazýček“. Hosťami boli spolužiaci aj rodičia. Ponúkali im čítanie príbehov, ktoré si hostia vyberali z  jedálnych lístkov vyrobených doobeda na vyučovaní. Čítali deti – čašníci, čítali aj rodičia deťom. Roly čašníkov si deti vymieňali. Na záver čakalo rodičov krátke interview, kde odpovedali na zvedavé otázky svojich detí. Tie sa tiež týkali čítania – aké knihy čítali v detstve, ktorá bola ich obľúbená, či čítali aj pod perinou a pod.

Všetkým takéto čítanie naozaj chutilo a spokojní neboli len žiaci ale aj učitelia a rodičia.

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.