Zber papiera

V mesiaci máj sa uskutočnil na našej škole zber papiera, ktorého sa zúčastnili žiaci 1.-9. ročníka. Spolu sme nazbierali 16 006 kg starého papiera. Odmenené budú najaktívnejšie triedy (tie, ktoré mali najvyššiu percentuálnu zapojenosť jednotlivých žiakov) a to sú :
trieda 4. T na 1. stupni
trieda 6. A na 2. stupni

Ďalším kritériom pri vyhodnotení je priemerný počet kg na 1 žiaka (najaktívnejší jednotlivci v zbere papiera budú odmenení peňažnou poukážkou):

Jednotlivci nad 300 kg

1.Mráziková Simona4. T700 kg
2.Bédi Samuel5. C596 kg
3.Bédiová Tereza3. A596 kg
4.Ďurík Dominik4. A547 kg
5.Peťovská Sára8. B380 kg
6.Burák Lucas4. B334 kg
7.Burák Marcus1. A334 kg
8.Porubský Krištof2. C327 kg

Touto cestou ďakujeme aj rodičom, ktorí s deťmi separovali, odkladali, prinášali nepotrebný, nadbytočný papier. V prepočítaní na stromy sme spoločne zachránili ďalší malý háj. Ďakujeme…

Vyhodnotenie zberu papiera – triedy

This entry was posted in Aktuality 2014/15. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.