Zdravé mesto – Dni zdravia

Mesto Nitra v rámci projektu Zdravé mesto vyhlásilo v dňoch 22.-24. mája Dni zdravia. Do akcie sa zapojili i naši žiaci. V stredu 23. mája 2012 si v spolupráci s pani učiteľkami pripravili „zdravé pohostenie“. Žiačky 8. a 9. ročníka VIN  pripravili ovocné aj zeleninové misy a šaláty aj pre svojich spolužiakov. Spoločne si na týchto nielen zdravých, ale aj oku lahodiacich a chutných výtvoroch pochutnali .Žiakom veľmi chutilo, pretože každý z nich si našiel niečo čo lahodilo jeho maškrtnému jazýčku a zároveň urobil  niečo pre svoje zdravie.

This entry was posted in Aktuality 2011/12. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.