Beseda so spisovateľom

28.máj 2012

Pedagogický dozor: p. Bőndeová, p. Kluchová, p. Barátová, p. Tarková

Žiaci piateho a šiesteho ročníka sa zúčastnili besedy s p. Jaroslavom Rezníkom, ktorý im zaujímavo porozprával o svojich spisovateľských začiatkoch, rodičovských povinnostiach a tvorbe pre deti a mládež.

Debutoval básnickou zbierkou Váhavosť. Venoval  sa aj dramatickej tvorbe pre rozhlas, televíziu a bábkové divadlo. Je autorom televíznych hier Blízko odpovede, Nech sa niekto opováži alebo Ako Ďurko Konôpka o fujaru prišiel, Ján Literát, v ktorých čerpal námety zo slovenskej histórie.

Pre rozhlas pripravil celý rad umeleckých, dokumentárnych i populárno-náučných rozhlasových relácií. Deťom adresoval knižku básničiek napísaných na základe obrázkových predlôh Zvieratká píšu deťom a knihu básničiek Len z črpáka s pekným uškom a iné.

This entry was posted in Aktuality 2011/12. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.