Deň narcisov 2012

13. apríla 2012  sa uskutočnil 16. ročník  Dňa narcisov, jedinej verejno – prospešnej finančnej zbierky, z ktorej môže Liga proti rakovine podporovať onkologických pacientov a ich rodiny. Po tretíkrát sa konala zbierka  aj na pôde našej školy. Žiaci, pedagógovia a ďaľší zamestnanci školy, ktorí vyjadrili spolupatričnosť a podporu chorým na rakovinu, boli v tento deň ozdobení žltým kvietkom narcisu, symbolom  nádeje a spolucítenia s trpiacimi. Finančné prostriedky, ktoré sme venovali na realizáciu a financovanie projektov i programov pre onkologických pacientov, boli v  sume

165, 50eur.   

Všetkým, ktorí sa zapojili, patrí veľká vďaka!

Pre porovnanie:  zbierka z roku

  • 2010 = 211, 53eur
  • 2011 = 160, 35eur
  • 2012 = 165, 50eur
This entry was posted in Aktuality 2011/12. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.