Noc v škole

Dňa 25. 4. 2012 sa uskutoční akcia „Noc v škole“. Zúčastnia sa jej vybrané triedy 3.-4. ročníka.

Žiaci prídu v poobedňajších hodinách v sprievode svojich rodičov. Spoločne si zacvičia FLOWIN. Potom čaká deti množstvo športových aktivít, ktoré sú pre nich nachystané. Večer bude pokračovať zábavným programom. Trieda bude baviť triedu. Pripravená je tiež beseda „VESMÍR“.  Večer plný zážitkov bude končiť nocou v triedach. Na dobrú noc prečítajú rozprávku netradične triedne pani učiteľky. Tešíme sa na večer a noc v škole!

This entry was posted in Aktuality 2011/12. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.