UNICEF: Rozvojové vzdelávanie

9. 3. 2012
Sme „Škola spolupracujúca s UNICEF“ a preto k nám aj tento rok zavítala jedna z Junior Ambasádoriek tejto humanitárnej organizácie, aby našim piatakom sprostredkovala nové informácie na tému vzdelávania ich rovesníkov v rozvojových krajinách.

Multimediálna prezentácia bola okorenená tým, čo deti vždy zaujme – hrami a súťažným kvízom, a tak si chlapci a dievčatá premerali sily nielen v oblasti geografie a občianskej náuky ale aj v oblasti medziľudských vzťahov, vzájomnej spolupráce a empatie.

This entry was posted in Aktuality 2011/12. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.