Multimediálna učebňa

V minulom školskom roku sme začali budovať multimediálnu učebňu v bloku B. Naším zámerom bolo vytvoriť učebňu, v ktorej by sme prepojili rôzne edukačné činnosti korešpondujúce s jednotlivými fázami vyučovacej hodiny, ako aj s pestrosťou jednotlivých vyučovacích predmetov. Zároveň sme chceli vytvoriť malé centrum vzdelávania, kultúry i voľnočasových aktivít.
Začiatkom tohto školského roku sme vybavili učebňu notebookmi pre žiakov s bezdrôtovým pripojením na internet. Financie na ich zakúpenie sme získali z finančných prostriedkov projektu MŠ SR ,,Otvorená škola 2009“.

Priestorové riešenie učebne podporuje jej multifunkčnosť. Nachádzajú sa v nej tri zóny:

  • interaktívna tabuľa + stoličky pre žiakov s priestorom na písanie
  • pracovné stoly s elektrickými rozvodmi – určené na prácu s notebookmi, resp. knižným fondom učebne, atď.
  • knižnica + čitáreň s odbornou literatúrou + televízor, video a DVD

Napriek tomu, že každá z uvedených zón má vo vyučovacom procese svoju špecifickú úlohu, sú navzájom prepojené a je možné využiť ich v jednotlivých fázach hodiny. Táto skutočnosť prispela k tomu, že vyučovanie sa stalo pre žiakov zaujímavejším a poskytuje im kreatívnejšie formy vyučovania s využitím moderných technológií, ktoré im ponúkajú možnosť spolupodielať sa na tvorbe hodín formou edukačných programov, pričom táto činnosť zároveň rozvíja ich funkčnú gramotnosť, predovšetkým ich kritické a tvorivé myslenie.

V priestoroch učebne sa od októbra uskutočnili rôzne zaujímavé aktivity, napr. Európsky týždeň demokracie – beseda s poslankyňou mestského zastupiteľstva RNDr. M. Rácovou, olympiáda v nemeckom jazyku, prezentácia učebne pre rodičov, vyučovacie hodiny, voľnočasové aktivity – redakčný a čitateľský krúžok, atď.

Tieto aktivity sú zachytené aj v našej fotogalérii.

Tatiana Kelemenová

Európsky týždeň demokracie – beseda s poslankyňou mestského zastupiteľstva RNDr. M. Ráczovou

Prezentácia učebne pre rodičov

Redakčný krúžok

Vyučovací proces a voľnočasové aktivity

Olympiáda v nemeckom jazyku

This entry was posted in Aktuality 2009/10 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.