Európsky týždeň miestnej demokracie

V rámci ETMD naša škola usporiadala niekoľko akcií.

Žiaci 9.-tych ročníkov v dňoch 12. 10. a 16. 10. 2009 si pozreli DVD – „Útek za životom“ – o problematike migrácie, o živote v migračných táboroch a zaradenia sa týchto ľudí do života v inej krajine.

O environmentálnych problémoch ľudstva – znečisťovaní životného prostredia a zároveň jeho ochrane, o civilizačných chorobách a ochrane voči nim nám porozprávala p. učiteľka Záborská v 5. T a 6. T triede.

V Nitre na MsÚ sme sa od pána primátora Dvonča dozvedeli o rôznych problematikách týkajúcich sa mesta Nitry. Porozprával nám o projekte „SOLIDARITA S OBČANOM“, v ktorom majú občania možnosť poradenstva ohľadne hľadania si zamestnania. Odpovedal nám na množstvo opýtaných otázok. Deti sa tiež oboznámili s mnohými úsekmi nachádzajúcimi sa na MsÚ /napr. Klientským centrom…/

Dňa 15. 10. 2009 sa triedy 6. C a 6. D zúčastnili návštevy DIECÉZNEHO MÚZEA na Nitrianskom hrade. Tu sa deti mali možnosť oboznámiť s pamiatkami a históriou nášho mesta a hradu.

Poslednou akciou bol projekt „BORINA“ – v dňoch 13. 10. trieda 6. B a 16. 10. 2009 trieda 8. C. Žiaci sa v ňom prezentovali rôznymi nápadmi a návrhmi – čo vybudovať na ich sídlisku – aké priestory na oddych, na šport a celkové trávenie voľného času.

Aj v tomto školskom roku nám ETMD umožnil získať veľa nových vedomostí a prispel k zvýšeniu povedomia demokracie.

This entry was posted in Aktuality 2009/10 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.