Hodina vlastivedy a dejepisu trochu inak

Dňa 30.4.2009 navštívili našu školu šermiari zo šermiarskej skupiny Bojník z Bojníc. Pre žiakov 3.-7. ročníka pripravili veľmi pútavý program. Zaujímavo vedeli rozprávať o vzniku, pôvode a funkcii zbraní, brnenia a oblečenia rytierov v stredoveku.

Deti si pozreli ukážky ich šermiarskeho umenia a mohli si vyskúšať prilby, drôtené košele, brnenie a pod dozorom šermiarov aj stredoveké zbrane.

Ďakujeme im za príjemne strávené chvíle a pekné zážitky.

Veronika Čitáryová

This entry was posted in Aktuality 2008/09 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.