Príbeh Kristína

Osud detí nám nie je ľahostajný. V dnešnej dobe na ne číhajú rôzne nebezpečenstvá v podobe drog a závislostí.

Protidrogovú prevenciu žiakov sa snažíme podchytiť aj v literárno-dramatickom krúžku „Talent“, kde sme pripravili so žiačkami piateho a šiesteho ročníka pásmo pod názvom „Príbeh Kristína“. Snažili sme sa zachytiť osud dievčaťa, ktoré podľahlo tlaku skupiny a prepadlo závislosti na drogách.

V rámci prevencie sme príbeh prezentovali žiakom 4. a 5. ročníka našej školy. Jeho prostredníctvom deti zistili, aké nebezpečné drogy naozaj sú.

V diskusii, po odohraní príbehu, vyjadrovali svoje bezprostredné pocity a prejavy antipatie voči akýmkoľvek drogám.

Hrali:

  • Kristína Krajčová
  • Bianka Turčeková
  • Magdaléna Remjarová
  • Barbora Šutková
  • Katka Šabíková
  • Daniela Korienková
  • Katarína Behinská
  • Lucia Bakošová

Ingrid Tarková
vedúca krúžku

This entry was posted in Aktuality 2008/09 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.