Baltík 2006 – celoslovenské kolo

V dňoch 20.-22. 4. 2006 sa na ZŠ Postupimská v Košiciach uskutočnilo celoslovenské kolo programátorskej súťaže Baltík 2006. Súťažili tímy alebo jednotlivci, ktorí postúpili z krajských kôl. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – v kategórii A (ročník 1.-5.) a v kategórii B (ročník 6.-9.).  Naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Boli sme najpočetnejšou a aj najúspešnejšou výpravou. Umiestnenie našich žiakov:

V kategórii A (ročník 1.-5.):

  • 1. miestotím MSM (Michal Bali 4.T, Alexandra Žilková 4.U, Martin Prochászka 4.T) – postup do medzinárodného finále

V kategórii B (ročník 6.-9.):

  • 1. miesto –  Ondrej Galbavý, 9.T  – postup do medzinárodného finále
  • 6. miesto –  tím FilipRichard (Filip Streško, Richard Ďurdík, 7.A)
  • 18. miesto –  tím PeťoMirkaMiki (Peter Ďurík, Mirka Kukučková, Martin Mikuška, 6.T)

Všetkým  srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Výsledková listina

This entry was posted in Baltík 2005/06 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.