Baltík 2006 – krajské kolo

Dňa 29. marca 2006 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo programátorskej súťaže Baltík 2006.  Súťažili tímy alebo jednotlivci z krajov Nitrianskeho, Bratislavského a Trnavského. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – v kategórii A (ročník 1.-5.) a v kategórii B (ročník 6.-9.). V tom istom čase sa konali ďalšie dve krajské kolá (v Považskej Bystrici a vo Svidníku). Najlepšie tímy z oboch kategórií postúpili do celoslovenského finále (20.-22.4.2006 Košice). Naši žiaci sa umiestnili vynikajúco:

V kategórii A (ročník 1.-5.):
  • 1. miestotím MSM (Michal Bali 4.T, Alexandra Žilková 4.U, Martin Prochászka 4.T) – postup do celoslov. finále
  • 6. miestoRoman Kluvanec, 3.T – postup do celoslov. finále
  • 8. miesto – tím J+L (Jonáš Jánsky a Lucka Šebová, 2.T)
V kategórii B (ročník 6.-9.):
  • 1. miestoOndrej Galbavý, 9.T – postup do celoslov. finále
  • 4. miesto – tím FilipRichard (Filip Streško, Richard Ďurdík, 7.A) – postup do celoslov. finále
  • 7. miesto – tím PeťoMirkaMiki (Peter Ďurík, Mirka Kukučková, Martin Mikuška, 6.T) – postup do celoslov. finále
Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

This entry was posted in Baltík 2005/06 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.