Úspechy 2019/20 – informatika

iBobor

Junior Internet 2020

Baltie 2020 – medzinárodná súťaž v programovaní