Tag Archives: 2008/09

Otvorená hodina pre deti z MŠ

V dňoch 21. 11. a 24. 11. 2008 mali prváci vzácnu návštevu. Prišli sa na nich pozrieť predškoláci z MŠ Alexyho a MŠ Bazovského, aby sa dozvedeli, ako vyzerá naozajstné vyučovanie v škole. Pozorne sledovali, čo sa prváci učia a tí smelší aj niečo zaspievali. Nakoniec sa všetci spolu zahrali a prezreli si aj prvácke […]

Posted in Aktuality 2008/09 | Also tagged | Comments closed

miniOLYMPIÁDA

Dňa 11. 11. 2008 navštívili telocvičňu našej školy predškoláci z MŠ Benkova, MŠ Alexyho a MŠ Bazovského, aby si zmerali sily s prvákmi v športovej miniOLYMPIÁDE. Statočne zdolávali slalom, hokej, lyžovanie a rybolov. Za dobrý športový výkon si každý účastník odniesol peknú medailu. Toto športové dopoludnie usporiadala p. učiteľka Gregušová a učiteľky 1. ročníka v […]

Posted in Aktuality 2008/09 | Also tagged | Comments closed

Deň s rozprávkou

K Medzinárodnému dňu školských knižníc prebehlo na našej škole podujatie Deň s rozprávkou, do ktorého sa zapojili žiaci 1. až 6. ročníka. Počas dopoludnia si vo svojich triedach čítali rozprávky, ilustrovali ich, dramatizovali. Cez spoznávanie rozprávok iných národov a národností, cez ich príbehy a hrdinov sa oboznámili s tradíciami a zvyklosťami obyvateľov v iných krajinách. […]

Posted in Aktuality 2008/09 | Also tagged | Comments closed