Vzácna návšteva – pán minister ŠVVaŠ SR Mgr. Branislav Gröhling

Dnes 16.10.2020 nás navštívil p. minister Branislav Gröhling. Pozrel si priestory školy, prírodovednú učebňu, triedy, porozprával sa so zamesnancami, so žiakmi strávil čas na hodinách matematiky a anglického jazyka.

V prírodovednej učebni žiaci predviedli p. ministrovi svoje výrobky vyrobené pomocou 3D technológií a mechanizmy zhotovené zo stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3. Pre našich žiakov to bol nezabudnuteľný zážitok. Pán minister sa zaujímal aj o to, ako zvládame náročnú situáciu fungovania školy v tomto období. Návšteva bola veľmi inšpiratívna a slová p. ministra nás povzbudili do ďalšej činnosti. Na dnešný deň budeme mať príjemné spomienky.

Ďakujeme p. minister.

This entry was posted in Aktuality 2020/21, Fotogaléria 2020/21. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.