Podpora ochrany detí pred násilím

Vážení rodičia, pedagógovia a žiaci,

dovoľujem si vám  dať do pozornosti informačný leták  Národného programu Podpory ochrany detí, aby sme aj v tejto pandemickej situácii boli vnímaví voči tomu, čo sa deje okolo nás a sociálne nápomocní deťom aj dospelákom, ktorí pomoc potrebujú.

Želám vám priaznivé dni v plnom zdraví.

Mgr. Ingrid Tarková, výchovná poradkyňa

This entry was posted in Aktuality 2019/20. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.