Biatlon

Vdňoch 5. – 6. septembra 2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž v Biatlone pod záštitou športového klubu Dukla Banská Bystrica. Zúčastnili sa jej žiaci 1.- 9. ročníka. Z každej triedy  boli vyslaní 14 súťažiaci, ktorí si zmerali sily v streľbe z laserovej pušky a simulácie behu na lyžiach. Najúspešnejší žiaci z každého ročníka boli ocenení.      Víťazom srdečne blahoželáme!

Mená víťazov:

1. – 4. ročník:

Mičko Marek, Glajzová Rebeka (1.C), Šolek Filip (2.D), Černianska Nina (2.E), Drnzík Adam (3.B),  Žarnovičanová Ivana (4.C), Nagy Matej (4.D)

5. – 9. ročník:

Bojňanský Šimon, Kmeťová Natália (5.C), Dunay Timotej (6.B), Takáčová Sabína (6.A), Štancel Daniel (7.B), Schwarcová Martina (7.B), Kúdela Christian (8.B), Kluková Hana (8.A), Barta Filip (9.B), Dittingerová Alexandra (9.A)

 

This entry was posted in Aktuality 2019/20, Fotogaléria 2019/20. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.