Exkurzie v OLO centre

V mesiaci marec  sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili exkurzie v bratislavskej Spaľovni odpadu vo Vlčom hrdle, kde sa dozvedeli množstvo zaujímavých a užitočných informácií o ekologickom nakladaní s odpadom. Žiaci sa zaujímavou a interaktívnou formou zoznámili s tým, ako sa odpad správne triedi a čo všetko sa deje s odpadom od jeho vhodenia do zbernej nádoby / kontajnera, cez triedenie až po energetické využitie. Súčasťou návštevy  bola aj prehliadka  spaľovne spojená s odborným výkladom.

This entry was posted in Aktuality 2018/19, Fotogaléria 2018/19. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.