Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Aj v tomto roku sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho 23 žiakov, súťažili v 2 kategóriách, žiaci 5. – 7. ročníka v kategórii 1A a žiaci 8. – 9. ročníka v kategórii 1B.

Výsledky školského kola

1 A kategória

  1. miesto: Ján Hruškovič (5. T)
  2. miesto: Ema Ilavská (7. T)
  3. miesto: Andrej Spaček (7. T)

1 B kategória

  1. miesto: Nina Ema Pizúrová (9. T)
  2. miesto: Jasmína Patrícia Reid (9. T)
  3. miesto: Martin Lakatoš (9. T)

Do obvodného kola postupujú

1A kategória- Ján Hruškovič, Ema Ilavská,

1B kategória- Nina Ema Pizúrová , Jasmína Patrícia Reid

Blahoželáme k postupu a držíme palce v obvodnom kole.

This entry was posted in Aktuality 2018/19, Fotogaléria 2018/19. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.