Matičný stolnotenisový turnaj

Na Matičnom stolnotenisovom turnaji ku Dňu ústavy sa zúčastnili aj naši žiaci a už tradične dosiahli vynikajúce výsledky. Lukáš Ištokovič z 3. A v kat mladších žiakov obsadil druhé miesto a Miro Ištokovič z 9. A vyhral kategóriu starších žiakov.

Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Matičný stolnotenisový turnaj ku Dňu ústavy Slovenskej republiky – článok

This entry was posted in Aktuality 2018/19, Fotogaléria 2018/19. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.