Olympiáda z ruského jazyka – školské kolo

Dňa 30. 11. 2017 sa na našej škole uskutočnila olympiáda z ruského jazyka. Svoje vedomosti si preverili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Najúspešnejšou žiačkou je Tamara Rondová z 8.C, ktorá bude školu reprezentovať na krajskom kole.

  1. miesto – Tamara Rondová, 8. C
  2. miesto – Nine Spielmanová, 9. A
  3. miesto – Veronika Árendášová, 9. B
This entry was posted in Aktuality 2017/18, Fotogaléria 2017/18. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.