Olympiáda v anglickom jazyku

V mesiaci november sa na škole konala olympiáda v anglickom jazyku. Tento rok sa súťažilo až v troch kategóriach: 1A – žiaci 5.-7. ročníka, 1B- 8. a 9. ročník a 1C- žiaci,ktorí študovali v zahraničí.

Víťazom  Matúšovi Ivanovi (kategória 1A), Márii Ivanovej (kategória 1B) a Rudolfovi Zachovi  (kategória 1C) blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom a krajskom kole.

This entry was posted in Aktuality 2017/18. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.