STORY 2017 – okresné kolo

Dňa 9. marca 2017 sa na našej škole  uskutočnilo  školské kolo jazykovej súťaže v prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch “ STORY“. Žiaci sa venovali prednesu poézie a prózy v anglickom, nemeckom  a v ruskom jazyku.

V školskom kole najlepšie uspeli :

Anglický jazyk :  1. kategória  – Nela Brestenská 3.U
2. kategória – Ema Ilavská 5.U
3. kategória – Lea Valentová 8.T

Nemecký jazyk : 1. kategória – Ema Ilavská 5.U
2. kategória –  Nina Pizúrová 7.T
3. kategória – Alexandra Danišová 9.B

Ruský jazyk :     2. kategória  – Ema Holková 7.C

Títo žiaci  postúpili do okresného kola súťaže „STORY“.

Výsledky okresného kola jazykovej súťaže v prednese poézie a prózy „STORY“ :

Anglický jazyk:

1. kategória – Nela Brestenská 3.U – 3. miesto
2. kategória -Ema Ilavská 5.U – 1. miesto

Nemecký jazyk:  1. kategória – Ema Ilavská 5.U – 2. miesto

  1. kategória – Alexandra Danišová 9.B – 1. miesto

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.