Výtvarná súťaž Ochranárik 2016

Okresný úrad Nitra sa zapojil do organizácie celoslovenskej výtvarnej súťaže prostredníctvom odboru krízového riadenia „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Hlavným cieľom súťaže na rok 2016 bolo, aby deti vlastnou tvorivosťou a fantáziou vytvorili najzaujímavejšie dielo za okres na tému „Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát“. Do súťaže sa na území okresu zapojilo v celkovom počte 133 výtvarných diel. Celkovo bolo odovzdaných 10 cien v 4-ich kategóriách, ceny poskytla sekcia KR. Ceny odovzdávali pracovníci odboru krízového riadenia – vedúci odboru – Ing. Rastislav Brázdil, vedúca oddelenia COaKP – Ing. Mária Lyžičiarová a pracovníci Mgr. Tibor Valentíny a Ing. Alojz Bielik.

Ako najlepšie výtvarné dielo v okrese, bola vybraná práca žiaka IV.C triedy, ZŠ Benkova Nitra Samuela Hlavačku, (súčasne ako víťaz kategórie 1.stupeň ZŠ). Jeho dielo postúpilo do celoslovenského kola, kde bude reprezentovať náš okres.
2. miesto v kategórii 1.stupeň získal opäť náš žiak zo IV.C Krištof Porubský. Obe dielka vznikli pod vedením pani učiteľky Folkmanovej.
2. miesto v kategórii 2.stupeň získal žiak Jakub Henč zo VI.T pod vedením pani učiteľky Kochanovej.

Víťazné dielo a súčasne postupujúce do celoslovenského kola. Autor: Samuel Hlavačka

Ocenení žiaci z našej školy:

  • Samuel Hlavačka
  • Krištof Porubský
  • Jakub Henč

This entry was posted in Aktuality 2016/17, Fotogaléria 2016/17. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.