POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým rodičom, žiakom a pedagógom za účasť na brigáde. Svojim skvelým pracovným nasadením sa zapojili do projektu „Zelený náučný chodník“. Dokázali nám, že existujú ľudia, ktorí obetujú svoj voľný čas a energiu, pre školské aktivity. Ich jedinou odmenou je dobrý pocit zo skrášlenia školského areálu, čím dokazujú lokálpatriotizmus a záujem o verejné záležitosti. Ďakujeme!

 

This entry was posted in Aktuality 2015/16. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.