Šaliansky Maťko

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže ŠALIANSKY MAŤKO, v ktorej sa popasovali s umeleckým prednesom povesti. Zvládli to výborne. Ich umiestnenia v rámci jednotlivých kôl boli nasledovné:

školské kolo:

1. kategória – 1.m. – Ema Šunderlíková, 2. m. – Alexandra Siroteková

2. kategória – 1.m. –Dávid Valent 2.m.- Dominik Trenka

3. kategória – 1.m. – Simona Horičková, 2.m. – Michaela Kulichová, 3.m. – Natália Balúnová, Adrian Böhm

okresné kolo:

2. kategória – 1. m. – Dávid Valent

3. kategória – čestné uznanie – Simona Horičková

krajské kolo:

2. kategória – čestné uznanie – Dávid Valent

This entry was posted in Aktuality 2015/16. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.