Obvodové kolo Pytagoriády

Obvodové kolo 37. ročníka Pytagoriády sa uskutočnilo 8. a 9. 3. 2016. Našu školu reprezentovali deviati žiaci 3. až 8. ročníka. Ich výsledky sú veľmi potešujúce, 6 žiakov bolo úspešných a obsadili popredné miesta:

 1. ročník:
 • Michal Schubert 3. T (Mgr. Tončeková)  obsadil  1. miesto
  10 + 12 = 22 bodov
  Zo 44 zúčastnených bolo 10 úspešných.
 1. ročník:
 • Marek Vojtila  4. U  (Mgr. Bernáthová) obsadil  2. miesto
  13 + 11 = 24 bodov
  Zo 40 zúčastnených bolo 15 úspešných.
 1. ročník:
 • Dávid Valent  5. T (Mgr. Huláková)  obsadil  4. miesto
  11 + 6 = 17 bodov
  Zo 50 zúčastnených piatakov bolo 10 úspešných.
 1. ročník:
 • Marek Žarnovičan 6. T (Mgr. Hajašová) obsadil  4. miesto
  10 + 11 = 21 bodov
 • Martin Lakatoš  6. T (Mgr. Hajašová) obsadil 7. – 8. miesto
  11 + 6 = 17 bodov
  Zo 45 zúčastnených šiestakov bolo 11 úspešných.
 1. ročník:
 • Richard Bönde 8. T (Mgr. Hajašová) 1. miesto
  12 + 9 = 21 bodov
  Zo 40 zúčastnených bolo 5 úspešných.

 

This entry was posted in Aktuality 2015/16. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.