STORY 2016

Okresné kolo

Školské kolo

Dňa 4. marca 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo jazykovej súťaže v prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch „STORY“. Žiaci sa venovali prednesu poézie a prózy v anglickom, nemeckom a v ruskom jazyku.
V školskom kole najlepšie uspeli :
Anglický jazyk :

1. kategória – Ema Ilavská 4. U
2. kategória – Jasmína Patrícia Reid 6. T

Nemecký jazyk :

2. kategória – Jasmína Patrícia Reid 6. T
3. kategória – Carolina Julianna Reid 9. T

Ruský jazyk :

1. kategória – Natália Balúnová 7. B

Títo žiaci následne postupujú do okresného kola súťaže „STORY“. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole súťaže.

1 2 3

This entry was posted in Aktuality 2015/16. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.