„Týždeň Ľudovíta Štúra“ na našej škole

V dňoch 9. – 13. novembra 2015 žila naša škola Ľudovítom Štúrom. Aj my sme si cez rôzne aktivity pripomenuli 200. výročie narodenia tohto významného slovenského velikána. Na nižšom stupni sa mohli deti dozvedieť základné informácie o Štúrovi, jeho blízkom spolupracovníkovi M. J. Hurbanovi a Márii Pospíšilovej. Krátky úsmevný príbeh im priblížil zase výlet na Devín.

Pre starších žiakov bola pripravená prezentácia o živote a diele Ľ. Štúra, ktorú doplnili hudobné a básnické vsuvky. Základné fakty, zaujímavosti, perličky či obrázky z dielne mladších detí dopĺňali životný príbeh slovenského národovca.

Zavŕšením spomínaných aktivít bola vedomostná súťaž zástupcov jednotlivých tried druhého stupňa.

Všetkým účinkujúcim deťom a kolegom, ktorí sa na celej akcii podieľali srdečne ďakujeme.

Video

This entry was posted in Aktuality 2015/16. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.