Úspech našej školskej jedálne

V dňoch 12. a 13. októbra 2015 sa pod záštitou MŠMT ČR a MŠVVaŠ SR v spolupráci so spoločnosťou MAKRO-METRO uskutočnila v Prahe Medzinárodná konferencia k 70. výročiu školského stravovania, na ktorej mala svoje zastúpenie i naša školská jedáleň. Pre pani Jolanu Molnárovú, vedúcu ŠJ, mala účasť na konferencii sladkú príchuť, pretože si prevzala ocenenie za 1. miesto, ktoré získala ŠJ pri ZŠ Benkova v rámci celého Slovenska. K tomuto významnému úspechu blahoželáme a celému kolektívu ŠJ želáme v práci veľa energie, elánu a veľa veľa spokojných stravníkov.

This entry was posted in Aktuality 2015/16. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.